icon

Quản lý Internet

Mục "Quản lý Internet" trên App Hi FPT có những tính năng gì? icon-arrowicon-arrow

Làm thế nào để đổi tên, mật khẩu Wi-Fi? icon-arrowicon-arrow

Hướng dẫn đổi tên, mật khẩu Wi-Fi của Modem và bộ phát? icon-arrowicon-arrow

Cài đặt lịch Tắt/Mở Wi-Fi như thế nào? icon-arrowicon-arrow

Các bước cài đặt lịch Tắt/Mở Wi-Fi icon-arrowicon-arrow

Hướng dẫn cài đặt lịch Tắt/Mở Wi-Fi trên App Hi FPT icon-arrowicon-arrow

Làm sao để quản lý thời gian dùng mạng của con trẻ bằng Hi FPT icon-arrowicon-arrow

Làm thế nào để Khởi động lại Modem hoặc bộ phát? icon-arrowicon-arrow

Làm sao để ổn định đường truyền Internet và tối ưu hiệu suất của thiết bị Modem, bộ phát? icon-arrowicon-arrow

Tôi muốn đặt lịch tự khởi động lại Modem theo định kỳ icon-arrowicon-arrow

Làm sao để xem danh sách thiết bị kết nối? icon-arrowicon-arrow

Tôi muốn chặn thiết bị lạ truy cập mạng icon-arrowicon-arrow

Hướng dẫn chặn thiết bị lạ truy cập trên App Hi FPT icon-arrowicon-arrow

Các bước thao tác chặn thiết bị lạ truy cập internet nhà bạn icon-arrowicon-arrow

Phát hiện thiết bị lạ dùng Wi-Fi, làm sao để tôi chặn kết nối mạng của thiết bị đó? icon-arrowicon-arrow

Hướng dẫn chặn nội dung truy cập trên Hi FPT icon-arrowicon-arrow

Làm thế nào để chặn nội dung độc hại, trang web xấu v.v.v trên Hi FPT? icon-arrowicon-arrow

Làm sao để quản lý nội dung dùng mạng của con trẻ? icon-arrowicon-arrow

Đặt lịch chặn truy cập như thế nào? icon-arrowicon-arrow

Các bước hướng dẫn đặt lịch chặn truy cập icon-arrowicon-arrow

Hướng dẫn đặt lịch chặn truy cập Internet icon-arrowicon-arrow

Làm sao để quản lý thời gian truy cập mạng của từng thiết bị? icon-arrowicon-arrow