icon

Tôi muốn đặt lịch tự khởi động lại Modem theo định kỳ

Để ổn định đường truyền Internet và tối ưu hiệu suất thiết bị Modem, Access Point, quý khách có thể đặt lịch Khởi động lại thiết bị theo định kỳ theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Quản lý Internet" tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Nhấn vào mục "Lên lịch sử dụng Internet"
  • Bước 3: Chọn "Đặt lịch khởi động lại Modem"
  • Bước 4: Đặt lịch khởi động lại Modem hoặc Access Point theo ngày và giờ mong muốn, sau đó nhấn "Cập nhật"

Đặt lịch khởi động lại modem trên Hi FPT

copy-icon