icon

Làm thế nào để Khởi động lại Modem hoặc bộ phát?

Để khởi động lại Modem hoặc bộ phát, quý khách vui lòng thực hiện theo 2 cách sau:

Cách 1:

  • Bước 1: Nhấn vào icon "Khởi động" ngay tại màn hình trang chủ Hi FPT
  • Bước 2: Nhấn chọn "Đồng ý"

Hi FPT sẽ gửi thông báo hoàn tất khởi động lại thiết bị

Cách 2:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Quản lý Internet" tại màn hình trang chủ Hi FPT
  • Bước 2: Nhấn chọn Modem hoặc Access Point muốn khởi động lại
  • Bước 3: Nhấn "Khởi động lại" Modem hoặc Access Point

Hi FPT sẽ gửi thông báo hoàn tất khởi động lại thiết bị

Khởi động lại modem trên Hi FPT

copy-icon