icon

Mục "Quản lý Internet" trên App Hi FPT có những tính năng gì?

Quý khách có thể sử dụng các tính năng sau trong mục Quản lý Internet trên ứng dụng Hi FPT:

  • Điều khiển thiết bị Modem wifi, bộ phát Access Point từ xa
  • Kiểm tra thời gian và lưu lượng sử dụng Internet
  • Đổi tên, mật khẩu Wi-Fi của Modem và Access Point
  • Cài đặt lịch tắt/mở Wi-Fi
  • Quản lý thiết bị truy cập (Xem danh sách thiết bị kết nối, Chặn thiết bị, chặn nội dung).
  • Xem mô hình kết nối Internet
  • Thông báo, cảnh báo sức khỏe Internet
  • Đăng ký Ultra Fast
copy-icon