icon

Làm sao để xem danh sách thiết bị kết nối?

Để xem danh sách thiết bị kết nối Internet, Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Quản lý Internet" tại màn hình trang chủ Hi FPT
  • Bước 2: Nhấn vào tên thiết bị Modem
  • Bước 3: Nhấn "Xem danh sách thiết bị kết nối"

    -> Tại đây bạn cũng có thể xem các thông số kết nối của Modem

Đặt lịch khởi động lại modem trên Hi FPT

copy-icon