icon

Đặt lịch chặn truy cập như thế nào?

Để "Đặt lich chặn truy cập" bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Chặn nội dung"
  • Bước 2: Chọn "Lịch chặn truy cập" tại thiết bị muốn đặt lịch
  • Bước 3: Chọn "Thêm khung giờ"
  • Bước 4: Đặt lịch theo ngày và khung giờ muốn chặn
  • Bước 5: Nhấn "Lưu thông tin"

-> Thiết bị đã được cài đặt lịch chặn nội dung truy cập

Đặt lịch chặn truy cập theo từng thiết bị trên Hi FPT

Đặt lịch chặn truy cập theo từng thiết bị trên Hi FPT

copy-icon