icon

Làm thế nào để chặn nội dung độc hại, trang web xấu v.v.v trên Hi FPT?

Để chặn nội dung truy cập, quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Chặn nội dung" tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Chọn "Chặn nội dung" tại thiết bị muốn chặn
  • Bước 3: Chọn "Thêm người dùng mới"
  • Bước 4: Đặt tên hồ sơ, nhấn ""Loại hồ sơ"" để chọn nội dung chặn
  • Bước 5: Chọn nội dung muốn chặn, nhấn "Xong"
  • Bước 6: Tích chọn hồ sơ vừa tạo, nhấn "Lưu thông tin"

-> Thiết bị đã được chặn nội dung truy cập

Đặt lịch khởi động lại modem trên Hi FPT

Đặt lịch khởi động lại modem trên Hi FPT

copy-icon