icon

Hướng dẫn chặn nội dung truy cập trên Hi FPT

Để chặn nội dung truy cập, quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Chặn nội dung" tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Chọn "Chặn nội dung" tại thiết bị muốn chặn
  • Bước 3: Chọn "Thêm người dùng mới"
  • Bước 4: Đặt tên hồ sơ, nhấn ""Loại hồ sơ"" để chọn nội dung chặn
  • Bước 5: Chọn nội dung muốn chặn, nhấn "Xong"
  • Bước 6: Tích chọn hồ sơ vừa tạo, nhấn "Lưu thông tin"

-> Thiết bị đã được chặn nội dung truy cập

Đặt lịch khởi động lại modem trên Hi FPT

Đặt lịch khởi động lại modem trên Hi FPT

copy-icon