icon

Tôi muốn chặn thiết bị lạ truy cập mạng

Để chặn thiết bị lạ truy cập Internet, quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào tính năng "Chặn thiết bị" tại mục Tính năng mở rộng ngay màn hình trang chủ
  • Bước 2: Nhấn "Ngắt kết nối Internet" tại thiết bị muốn chặn
  • Bước 3: Nhấn "Đồng ý"

Thiết bị sẽ được chuyển từ mục "Đã kết nối" sang mục "Đã bị chặn"

Hướng dẫn chặn thiết bị lạ trên Hi FPT

copy-icon