icon

Phát hiện thiết bị lạ dùng Wi-Fi, làm sao để tôi chặn kết nối mạng của thiết bị đó?

Để chặn thiết bị lạ truy cập Internet, quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào tính năng "Chặn thiết bị" tại mục Tính năng mở rộng ngay màn hình trang chủ
  • Bước 2: Nhấn ""Ngắt kết nối Internet"" tại thiết bị muốn chặn
  • Bước 3: Nhấn "Đồng ý"

Thiết bị sẽ được chuyển từ mục "Đã kết nối" sang mục "Đã bị chặn"

Hướng dẫn chặn thiết bị lạ trên Hi FPT

copy-icon