icon

Vì sao nên chọn báo sự cố trên Hi FPT?

Những ưu điểm nổi bật khi tạo Yêu cầu hỗ trợ Kỹ thuật trên Hi FPT:

  • Chủ động báo sự cố 24/7
  • Thao tác nhanh, không tốn phí
  • Hi FPT ưu tiên 100% đúng hẹn hỗ trợ tại nhà
  • Dễ dàng theo dõi tiến trình Triển khai/Bảo trì
  • Nắm thông tin Nhân viên hỗ trợ
  • Tham gia đánh giá chất lượng Dịch vụ ngay trên App
copy-icon