icon

Hướng dẫn tạo Yêu cầu hỗ trợ Kỹ thuật trên Hi FPT

Để tạo Yêu cầu hỗ trợ Kỹ thuật, quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào icon "Hỗ trợ" trên thanh công cụ dưới màn hình trang chủ
  • Bước 2: Nhấn chọn "Hỗ trợ kỹ thuật"
  • Bước 3: Chọn tình trạng sự cố Internet - Truyền Hình hoặc Camera đang gặp phải
  • Bước 4: Chọn khung thời gian xử lý mong muốn
  • Bước 5: Kiểm tra thông tin liên hệ, ghi chú thêm nếu cần
  • Bước 6: Nhấn "Tạo yêu cầu"

Sau khi tạo yêu cầu, bảng theo dõi tiến trình Triển khai/Bảo trì sẽ hiển thị ngay màn hình trang chủ

Tạo yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

copy-icon