icon

Tại sao Hi FPT là kênh Hỗ trợ sự cố nhanh nhất mọi nền tảng?

Những ưu điểm nổi bật khi tạo Yêu cầu hỗ trợ Kỹ thuật trên Hi FPT:

  • Chủ động báo sự cố 24/7
  • Thao tác nhanh, không tốn phí
  • Hi FPT ưu tiên 100% đúng hẹn hỗ trợ tại nhà
  • Dễ dàng theo dõi tiến trình Triển khai/Bảo trì
  • Nắm thông tin Nhân viên hỗ trợ
  • Tham gia đánh giá chất lượng Dịch vụ ngay trên App
copy-icon