icon

Các tiện ích của "Trung tâm hỗ trợ" trên App Hi FPT gồm những gì?

Quý khách có thể sử dụng các tiện ích sau trong Trung tâm hỗ trợ của Hi FPT:

  • Chủ động tạo yêu cầu hỗ trợ 24/7 về các vấn đề Kỹ thuật, thủ tục cước phí, thắc mắc chính sách
  • Xem danh sách các yêu cầu đã tạo
  • Tìm quầy giao dịch gần nhất
  • Chat trực tiếp với nhân viên CSKH
  • Xử lý nhanh với bộ câu hỏi thường gặp
copy-icon