icon

Bị sự cố mạng thì phải làm sao?

Để tạo Yêu cầu hỗ trợ Kỹ thuật, quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào icon "Hỗ trợ" trên thanh công cụ dưới màn hình trang chủ
  • Bước 2: Nhấn chọn "Hỗ trợ kỹ thuật"
  • Bước 3: Chọn tình trạng sự cố Internet - Truyền Hình hoặc Camera đang gặp phải
  • Bước 4: Chọn khung thời gian xử lý mong muốn
  • Bước 5: Kiểm tra thông tin liên hệ, ghi chú thêm nếu cần
  • Bước 6: Nhấn "Tạo yêu cầu"

Sau khi tạo yêu cầu, bảng theo dõi tiến trình Triển khai/Bảo trì sẽ hiển thị ngay màn hình trang chủ

Tạo yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

copy-icon