icon

Tôi có thể đổi lịch hẹn Triển khai/Bảo trì sau khi đã tạo Yêu cầu hỗ trợ không?

Quý khách có thể đổi lịch hẹn Triển khai/Bảo trì trong trường hợp Yêu cầu chưa được chuyển sang bước phân công Kỹ thuật viên, bằng cách:

  • Bước 1: Nhấn vào icon 'Hỗ trợ" trên thanh công cụ dưới màn hình trang chủ
  • Bước 2: Nhấn xem Danh sách yêu cầu, chọn yêu cầu vừa mới tạo
  • Bước 3: Nhấn vào icon "lịch hẹn" bên cạnh mục Thời gian hẹn
  • Bước 4: Chọn lại thời gian hẹn mới, sau đó nhấn "Áp dụng"

-> Thông tin thời gian hẹn xử lý đã được thay đổi

Đặt lịch chặn truy cập theo từng thiết bị trên Hi FPT

copy-icon