icon

Tôi cần biết ý nghĩa của các mức độ sao đánh giá chất lượng

Ghi chú về mức độ đánh giá sẽ hiển thị ngay khi quý khách nhấn chọn sao:

  • 01 sao: Rất tệ
  • 02 sao: Tệ
  • 03 sao: Bình thường
  • 04 sao: Tốt
  • 5 sao: Xuất sắc

* Lưu ý: Quý khách cần nhấn "Hoàn tất" để Hi FPT hi nhận kết quả đánh giá

copy-icon