icon

Sau khi được hỗ trợ sự cố, tôi có thể đánh giá dịch vụ ở đâu?

Quý khách có thể tham gia đánh giá chất lượng Dịch vụ và Nhân viên hỗ trợ theo 3 cách sau:

  • Cách 1: Tham gia tại bảng mời đánh giá Chất lượng ngay màn hình trang chủ Hi FPT
  • Cách 2: Tham gia từ thông báo được Hi FPT gửi về (Nhấn vào icon hình chuông trên góc phải màn hình trang chủ)
  • Cách 3: Nhấn vào icon "Tài khoản" dưới góc phải màn hình trang chủ, sau đó vào "Đánh giá của tôi" để tham gia và theo dõi lịch sử đánh giá

Đánh giá CSAT sau triển khai/bảo trì

copy-icon