icon

Làm sao để biết khi nào Kỹ thuật viên về hỗ trợ?

Sau khi tạo yêu cầu Hỗ trợ, quý khách có thể dễ dàng theo dõi tiến trình Triển khai/Bảo trì ngay màn hình trang chủ Hi FPT.

Cứ qua mỗi bước tiến trình, Hi FPT sẽ gửi thông báo để quý khách nắm thông tin.

Đặt lịch chặn truy cập theo từng thiết bị trên Hi FPT

copy-icon