icon

Khi đăng ký nâng cấp Wi-Fi 6, tôi muốn đăng ký mua thêm bộ phát có được không?

Quý khách có thể đăng ký mua thêm bộ phát trên Hi FPT sau khi Kỹ thuật viên hoàn tất triển khai nâng cấp Wi-Fi 6

copy-icon