icon

Hướng dẫn đăng ký nâng cấp Wi-Fi 6 trên Hi FPT?

Quý khách có thể đăng ký nâng cấp công nghệ Wi-Fi 6 trên Hi FPT theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào banner quảng cáo FPT Wi-Fi 6
  • Bước 2: Chọn hình thức thanh toán và thời gian hẹn triển khai, sau đó nhấn "Xác nhận"
  • Bước 3: Chọn phương thức thanh toán và tiến hành thành toán

-> Phiếu đăng ký nâng cấp Wi-Fi 6 đã được tạo, quý khách theo dõi tiến trình triển khai tại màn hình trang chủ Hi FPT

Nâng cấp wifi 6 trên Hi FPT

copy-icon