icon

Tôi muốn mua thêm bộ phát khi tham gia nâng cấp Wi-Fi 6 thì phải làm sao?

Quý khách có thể đăng ký mua thêm bộ phát trên Hi FPT sau khi Kỹ thuật viên hoàn tất triển khai nâng cấp Wi-Fi 6

copy-icon