icon

Nâng cấp Wi-Fi 6 có đóng phí gì không?

Quý khách sẽ thanh toán phí nâng cấp Wi-Fi 6 theo chương trình ưu đãi (nếu có) của FPT Telecom khi đăng ký trên Hi FPT.

Khoản thanh toán này bao gồm chi phí trang bị Modem công nghệ chuẩn Wi-Fi 6 và vật tư thi công lắp đặt.

copy-icon