icon

Tôi có thể đổi FGOLD thành ưu đãi mua bộ phát khi nâng cấp Wi-Fi 6 không?

Hiện chưa có chương trình áp dụng đổi ưu đãi FGOLD cho chi phí mua bộ phát khi nâng cấp Wi-Fi 6 trên Hi FPT.

Hi FPT sẽ sớm cập nhật thông tin ưu đãi nếu có chương trình từ FPT telecom

copy-icon