icon

Tôi nên mua bộ phát nào thì dùng Wi-Fi 6 sẽ mạnh hơn?

Tùy thuộc vào Modem được trang bị khi nâng cấp Wi-Fi 6 để quý khách chọn mua bộ phát phù hợp:

  • Trường hợp được trang bị Modem GPON ONT AX1800C: chọn mua bộ phát AX3000C hoặc AX1500C
  • Trường hợp được trang bị Modem GPON ONT AX1800GZ/ F6600: chọn mua bộ phát AX1800AZ/ H3601
copy-icon