icon

Mệnh giá quy đổi của FGOLD tính như thế nào?

Theo quy ước của FPT Telecom: Cứ 1000 FGOLD tương ứng với 10.000 VNĐ

copy-icon