icon

Điểm FGOLD tương ứng với bao nhiêu tiền?

Theo quy ước của FPT Telecom: Cứ 1000 FGOLD tương ứng với 10.000 VNĐ

copy-icon