icon

FGOLD tích lũy trên Hi FPT đổi được những ưu đãi gì?

Với điểm FGOLD tích lũy trên Hi FPT, quý khách có thể quy đổi thành:

  • Voucher cước Dịch vụ Internet cho tháng kế tiếp
  • Ưu đãi Got it
  • Ưu đãi mua sắm các sản phẩm, dịch vụ độc quyền của FPT Telecom
copy-icon