icon

Tôi muốn thay đổi thông tin hợp đồng

Để "Thay đổi thông tin đăng ký hợp đồng" quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Quản lý hợp đồng" tại màn hình trang chủ Hi FPT
  • Bước 2: Nhấn vào icon "Chỉnh sửa" tại nội dung muốn thay đổi
  • Bước 3: Nhấn "Đồng ý"
  • Bước 4: Nhập xác thực OTP (OTP được gửi về SĐT đăng ký)

Trường hợp đủ điều kiện: Hoàn tất thao tác

Trường hợp không đủ điều kiện: Nhân viên liên hệ tư vấn.

Hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký hợp dồng

copy-icon