icon

Làm sao để phân quyền quản lý hợp đồng cho SĐT khác?

Để Phân quyền quản lý hợp đồng trên Hi FPT cho SĐT khác, quý khách vui lòng liên hệ nhân viên CSKH để cập nhật SĐT mới vào hợp đồng cần liên kết quản lý. Sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Quản lý hợp đồng" tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Chọn mục "Phân quyền quản lý"
  • Bước 3:Chọn số điện thoại muốn phân quyền

***Lưu ý:

  • Chỉ mở phân quyền được tối đa cho 02 số điện thoại
  • Số điện thoại được ủy quyền sẽ nhận OTP khi thực hiện các giao dịch cần xác thực

Phân quyền quản lý hợp đồng trên Hi FPT

copy-icon