icon

Thủ tục thay đổi thông tin hợp đồng online như thế nào?

Để "Thay đổi thông tin đăng ký hợp đồng" quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Quản lý hợp đồng" tại màn hình trang chủ Hi FPT
  • Bước 2: Nhấn vào icon "Chỉnh sửa" tại nội dung muốn thay đổi
  • Bước 3: Nhấn "Đồng ý"
  • Bước 4: Nhập xác thực OTP (OTP được gửi về SĐT đăng ký)

Trường hợp đủ điều kiện: Hoàn tất thao tác

Trường hợp không đủ điều kiện: Nhân viên liên hệ tư vấn.

Hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký hợp dồng

copy-icon