icon

Làm sao để xem và tải hợp đồng điện tử của tôi?

Để kiểm tra hợp đồng điện tử trên Hi FPT, quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Quản lý hợp đồng" tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Nhấn vào mục " Hợp đồng điện tử"
  • Bước 3: Xem hợp đồng hoặc nhấn "Tải về"

Hướng dẫn xem/tải hợp dồng điện tử

copy-icon