Tải Hi FPT ở đâu?

Quý khách có thể tải ứng dụng Hi FPT theo 03 cách sau:

  • Cách 1: Tải từ chợ ứng dụng (App Store/Android)
  • Cách 2: Truy cập deeplink: https://hi.fpt.vn/qr
  • Cách 3: Quét mã QR để tải

Hướng dẫn tải ứng dụng Hi FPT

copy-icon