icon

Tôi muốn nâng cấp lên gói cước cao hơn?

Quý khách có thể chủ động nâng cấp gói cước Internet cao hơn bằng Ứng dụng Hi FPT, cụ thể:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Giao dịch trực tuyến" tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Nhấn chọn "Nâng cấp dịch vụ"
  • Bước 3: Nhấn vào mục "Nâng cấp mới" và chọn gói cước muốn nâng cấp
  • Bước 4: Chọn hình thức thành toán và tiến hành thanh toán
  • Bước 5: Nhấn "Đồng ý" khởi động lại Modem để sử dụng gói cước mới

Nâng cấp dịch vụ trên Hi FPT

copy-icon