icon

Tôi muốn đổi địa chỉ dùng mạng sang địa chỉ khác thì phải làm sao?

Quý khách có thể đăng ký thay đổi địa chỉ dùng Internet trên Hi FPT theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Giao dịch trực tuyến" tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Nhấn chọn "Thay đổi thông tin"
  • Bước 3: Nhấn chọn "Thay đổi địa điểm sử dụng"
  • Bước 4: Chọn loại giao dịch muốn thực hiện ( Chuyển địa chỉ mới, di chuyển Modem trong nhà)
  • Bước 5: Nhấn "Tạo yêu cầu", sau đó theo dõi tiến trình nhân viên đến hỗ trợ ngay màn hình trang chủ

Chuyển địa điểm sử dụng Internet trên Hi FPT

copy-icon