icon

Tôi muốn lắp thêm Camera thì đăng ký ở đâu?

Quý khách có thể đăng ký thêm Dịch vụ Internet FPT, combo Internet - Truyền hình, Camera trên Hi FPT theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Giao dịch trực tuyến" tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Nhấn chọn "Đăng ký Dịch vụ"
  • Bước 3: Chọn gói Dịch vụ muốn đăng ký (Internet, combo Internet- Truyền hình, Camera-clound), sau đó nhấn "Đăng ký ngay"
  • Bước 4: Điền thông tin đăng ký và nhấn "Xác nhận"
  • Bước 5: Chọn thời gian hẹn triển khai lắp đặt, sau đó nhấn "Tiếp tục"
  • Bước 6: Chọn hình thức thanh toán, nhập mã ưu đãi (nếu có)
  • Bước 7: Nhấn "Xác nhận" để thanh toán

-> Yêu cầu đã được tạo, quý khách có thể theo dõi tiền trình triển khai ngay tại màn hình trang chủ Hi FPT

Đăng ký online dịch vụ mới trên Hi FPT

Đăng ký online dịch vụ mới trên Hi FPT

copy-icon