icon

Tôi muốn gia hạn Wi-Fi thì thế nào?

Để gia hạn tạm thời đường truyền Internet, quý khách có thể thao tác trên ứng dụng Hi FPT như sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Giao dịch trực tuyến" tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Chọn "Gia hạn thanh toán"

* Lưu ý: Quý khách có thể gia hạn được tối đa 03 lần/tháng.

Lần 01: Miễn phí gia hạn

Lần 02 và 03: Có tính phí gia hạn

Gia hạn thanh toán trên Hi FPT

copy-icon