icon

Tôi muốn gia hạn đường truyền thì làm thế nào?

Để gia hạn tạm thời đường truyền Internet, quý khách có thể thao tác trên ứng dụng Hi FPT như sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Giao dịch trực tuyến" tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Chọn "Gia hạn thanh toán"

* Lưu ý: Quý khách có thể gia hạn được tối đa 03 lần/tháng.

Lần 01: Miễn phí gia hạn

Lần 02 và 03: Có tính phí gia hạn

Gia hạn thanh toán trên Hi FPT

copy-icon