icon

Tôi muốn đổi email khác thì phải làm sao?

Quý khách có thể thay đổi thông tin đã đăng ký hợp đồng theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Giao dịch trực tuyến" tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Nhấn chọn "Thay đổi thông tin"
  • Bước 3: Nhấn chọn "Thay đổi thông tin đã đăng ký"
  • Bước 4: Chọn loại giao dịch muốn thực hiện (Cập nhật số điện thoại, giấy tờ tuy thân, email) và xác nhận

Thay đổi thông tin đã đăng ký trên Hi FPT

copy-icon