icon

Tôi muốn đổi địa chỉ thanh toán thì phải làm sao?

Quý khách có thể đăng ký thay đổi địa chỉ thanh toán theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Giao dịch trực tuyến" tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Nhấn chọn "Thay đổi thông tin"
  • Bước 3: Nhấn chọn "Thay đổi địa chỉ thanh toán"
  • Bước 4: Nhập địa chỉ mới và xác nhận

Thay đổi địa chỉ thanh toán trên Hi FPT

copy-icon