icon

Tôi muốn chuyển vị trí đặt Modem trong nhà thì báo ở đâu?

Quý khách có thể đăng ký thay đổi địa chỉ dùng Internet trên Hi FPT theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Giao dịch trực tuyến" tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Nhấn chọn "Thay đổi thông tin"
  • Bước 3: Nhấn chọn "Thay đổi địa điểm sử dụng"
  • Bước 4: Chọn loại giao dịch muốn thực hiện ( Chuyển địa chỉ mới, di chuyển Modem trong nhà)
  • Bước 5: Nhấn "Tạo yêu cầu", sau đó theo dõi tiến trình nhân viên đến hỗ trợ ngay màn hình trang chủ

Chuyển địa điểm sử dụng Internet trên Hi FPT

copy-icon