icon

Làm sao để đổi hình thức thanh toán?

Quý khách có thể đăng ký thay đổi Hình thức thanh toán trên Hi FPT theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Giao dịch trực tuyến" tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Nhấn chọn "Thay đổi thông tin"
  • Bước 3: Nhấn chọn "Thay đổi hình thức thành toán"
  • Bước 4: Chọn Hình thức thanh toán mới và "Xác nhận"

Thay đổi hình thức thanh toán trên Hi FPT

copy-icon