icon

Các tiện tích nào có trong mục tính năng "Giao dịch trực tuyến" của Hi FPT?

Quý khách có thể thực hiện 100% online cho các giao dịch sau tại mục "Giao dịch trực tuyến":

  • Thay đổi thông tin hợp đồng đã đăng ký (SĐT, giấy tờ tùy thân, email)
  • Thay đổi địa điểm sử dụng Internet (Chuyển sang địa chỉ mới, di chuyển Modem trong nhà)
  • Thay đổi hình thức thanh toán ( Chuyển đổi một trong các hình thức thanh toán: tại quầy, tại nhà, trực tuyến trên Hi FPT)
  • Thay đổi địa chỉ thanh toán
  • Đăng ký thêm Dịch vụ (Internet, Truyền hình FPT, Camera)
  • Đăng ký nâng cấp Dịch vụ
  • Khôi phục Dịch vụ đã tạm ngưng/thanh lý
  • Gia hạn thanh toán
  • Xem lịch sử giao dịch
copy-icon