icon

Hướng dẫn ký hợp đồng điện tử trên Hi FPT?

Để "Ký hợp đồng điện tử", quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào thông báo mời ký "Hợp đồng điện tử" ở màn hình trang chủ Hi FPT
  • Bước 2: Nhấn "Đồng ý"
  • Bước 3: Nhập xác thực OTP (OTP được gửi về SĐT đăng ký)
  • Bước 4: Hoàn tất ký hợp đồng điện tử

Hướng dẫn ký hợp dồng điện tử

copy-icon