icon

Hướng dẫn đăng nhập trên App Hi FPT?

Để đăng nhập nhanh Ứng dụng Hi FPT, quý khách vui lòng thực hiện thao tác:

  • Bước 1: Tải Hi FPT từ chợ ứng dụng CHPlay (nếu dùng Android) hoặc Appstore (nếu dùng iOS)
  • Bước 2: Nhập số điện thoại đăng ký
  • Bước 3: Nhập mã OTP (OTP được gửi về SĐT đăng ký)
  • Bước 4: Tạo mã pin mới
    -> Đăng nhập vào màn hình Trang chủ

Hướng dẫn đăng nhập ứng dụng Hi FPT

copy-icon