icon

Các bước hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản trên Hi FPT

Để "Thay đổi thông tin tài khoản" trên App Hi FPT, quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào icon "Tài khoản" tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Nhấn vào icon "Chỉnh sửa" trên góc phải màn hình
  • Bước 3: Thay đổi thông tin, sau đó nhấn "Cập nhật"

Thay đổi thông tin tài khoản trên App Hi FPT

copy-icon