icon

Tôi muốn xem hóa đơn cước

Quý khách có thể kiểm tra và tải hóa đơn điện tử theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Hóa đơn" tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Nhấn chọn xem "Lịch sử thanh toán"
  • Bước 3: Chọn khoản thu đã thanh toán và nhấn "Xem hóa đơn điện tử"
copy-icon