icon

Tôi muốn thanh toán hộ cho hợp đồng người thân, bạn bè trên Hi FPT thì phải làm sao?

Quý khách có thể thanh toán hộ hợp đồng của người thân theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Hóa đơn" tại màn hình trang chủ Hi FPT
  • Bước 2: Chọn "Trả hộ"
  • Bước 3: Nhập số hợp đồng muốn thanh toán hộ
  • Bước 4: Nhấn chọn khoản thu cần thanh toán và tiến hành thanh toán

Thanh toán hộ trên Hi FPT

copy-icon