icon

Tôi có thể thanh toán tự động hóa đơn Internet hàng tháng không?

Quý khách có thể cài đặt thanh toán tự động cước Internet hàng tháng trên Hi FPT theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Hóa đơn" tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Chọn "Trả tự động"
  • Bước 3: Nhấn "Đăng ký ngay"
  • Bước 4: Liên kết thẻ thanh toán và điền thông tin thẻ, sau đó nhấn "Xác nhận"

-> Cước phí hàng tháng của quý khách sẽ được thanh toán từ động theo thời gian quy định của FPT telecom

Thanh toán tự động trên Hi FPT

copy-icon