icon

Hướng dẫn thanh toán cước online

Để thanh toán cước phí trên Hi FPT, quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Hóa đơn" tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Nhấn chọn khoản thu cần thanh toán
  • Bước 3: Chọn "Mã ưu đãi" (nếu có) và chọn Phương thức thanh toán
  • Bước 4: Xác nhận và hoàn tất thanh toán

Thanh toán online trên Hi FPT

copy-icon